Blumixx Stauden Verbascum phoeniceum ‚Rosetta‘ – Bunte Königskerz

Blumixx Stauden Verbascum phoeniceum 'Rosetta' - Bunte Königskerz für 3,00 EUR bei blumixx.de